Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, známe ako Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

1. Zodpovednosť za spracúvanie údajov

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je Július Deák - DUKAS, s kontaktnou adresou Vlčany 1632, 925 84

2. Účel spracúvania údajov

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na účely, ktoré sú prezentované priamo na tejto webovej stránke. To zahŕňa:

 • Poskytovanie informácií o našich produktoch alebo službách.
 • Spracúvanie vašich objednávok alebo žiadostí.
 • Odosielanie marketingových materiálov (v prípade, že ste sa prihlásili k odberu týchto informácií).
 • Zabezpečenie funkcionality a bezpečnosti tejto webovej stránky.

3. Právny základ spracúvania údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov závisí na konkrétnom účele, na ktorý sa používajú a to:

 • Vaše súhlas so spracúvaním vašich údajov.
 • Potreba spracovania údajov na plnenie zmluvy s vami.
 • Splnenie právnej povinnosti, ktorá vyplýva z platných právnych predpisov.
 • Oprávnené záujmy spoločnosti alebo tretích strán.

4. Vaše práva

Máte právo na:

 • Požiadať o prístup k vašim osobným údajom a informácie o ich spracovaní.
 • Žiadať o opravu nepresných alebo neúplných údajov.
 • Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov (v určitých prípadoch).
 • Obmedziť spracovanie vašich údajov.
 • Vzniesť námietku voči spracovaniu vašich údajov.
 • Získať vaše osobné údaje v prenositeľnom formáte.
 • Odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov (ak sa na to spoliehate).

5. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva podľa GDPR, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu - použiť kontaktný formulár alebo písomne na adresu Július Deák - DUKAS, Vlčany 1632, 925 84.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov môžu byť aktualizované podľa potreby, preto vás prosíme, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku pre najnovšie informácie.

Chcete poznať Vašu zľavu?

Neváhajte nám zavolať alebo nám napísať.

Vyžiadajte ponuku